Græsryddere, græstrimmere og skæreværktøj

Græsryddere kan udstyres med en række forskellige skæreværktøjer, hvor de vigtigste er trimmersnor, plastknive, græsklinge, græskniv og buskrydderklinge. En græstrimmer er normalt en mindre kraftig græsrydder, der bruger trimmersnor eller plastknive til en enklere græstrimning.

Trimmersnor Trimmerhoved findes i forskellige varianter med manuel, halvautomatisk eller automatisk udføring af trimmersnoren. En normal, rund trimmersnor giver et relativt højt lydniveau. Der findes dog en mere stille og anderledes designet trimmersnor, der reducerer lydniveauet med ca. 50 %, samtidig med at snorens rotationshastighed accelererer hurtigere sammenlignet med almindelig rund trimmersnor.

Plastknive Plastknive er velegnede til frodigt græs og til terræn, hvor der kan forekomme sten. Synlige, udskiftelige plastknive, der er skånsomme mod træ og buske.

Græsklinger og græsknive Græsklinger og græsknive kan bruges til græsrydning og rydning af ikke-træagtige vækster. Græsknive har normalt tre eller fire tænder. Græsklingerne, der er cirkelformede med normalt 4 eller 8 tænder, slår græsset, så det falder på klingens krop og dermed skårlægges i nydelige rækker.

Buskrydderklinger En græsrydder har relativt begrænset motorstyrke, normalt ikke over 40 cm3 og bør derfor ikke bruges til andet end lettere rydningsarbejde. Til en græsrydder er en savklinge ideel, da den giver en jævn savbevægelse. En savklinge er dog direkte uegnet på en græstrimmer.