Græsrydning

På visse arealer opstår let den situation, at græsset trimmes med en lavere klippehøjde, end når græsset klippes med en plæneklipper. Problemet opstår, fordi græsryddere ikke kan højdeindstilles. Det er derfor vigtigt, at den person, der trimmer græsset, er opmærksom på klippehøjden og undgår, at græsset beskadiges på grund af en alt for lav klippehøjde. I visse tilfælde kan det på snævre arealer være en god ide at trimme rundt om forhindringer og derefter klippe med plæneklipperen. Om nødvendigt blæses det afklippede græs ud med blæser fra kanterne osv. til de græsarealer, som plæneklipperen skal klippe. Det græs, der er afklippet med græsrydderen, kan derefter klippes endnu engang, og resultatet bliver mere rent, end hvis man først klipper med plæneklipperen og derefter trimmer med græsrydderen.