Græs

Græs (Poaceae, tidligere Gramineae) er en familie af enkimbladede planter og tilhører gruppen af en- eller flerårige urter med kraftigt varierende størrelse. Græs kan vokse enkeltvis eller i tætte tuer og formerer sig ofte via underjordiske revner. De krydsbefrugtes normalt og bestøves via vinden. Det stivelsesrige, melagtige frø er en slags nød.

Familien har 635 slægter og 9000 arter. I Danmark findes der 46 slægter og mere end 110 arter. Ud fra en økonomisk betragtning er vores vigtigste græssorter de fire kornsorter havre, hvede, rug og byg. Blandt vilde arter kan nævnes siv, kvik, engrottehale, guldaks, almindelig hundegræs, nikkende filteraks og engrævehale.

Mange arter eller navnesorter indgår i græsfrøblandinger til græsplæner, f.eks. almindelig rajgræs, fåresvingel, stivbladet svingel, rødsvingel, almindelig hvene og engrapgræs.