Engrapgræs

Engrapgræs (Poa pratensis L.) er en flerårig mørkegrøn eller noget grågrøn måttedannende græsplante med stift strå og vokser vildt i hele landet. Græsplanten tåler meget kraftig slitage og har stor modstandskraft mod kuldeskader og har desuden en god helingsevne efter skader. Engrapgræs trives bedst på solrige steder og trives udmærket med meget kvælstof. Fælles for de 65 sorter, der findes på markedet, er, at de danner mange underjordiske udløbere, såkaldte rhizomer. Rhizomer er stængler, som vokser nede i jorden, og som danner nye græsplanter, når de når op til jordoverfladen. Bladbredden kan variere, men er normalt 2-5 mm. Græsset er ca. 30 dage om at etablere sig. Engrapgræs bruges på tee-steder, fairways og i roughen. Oftest i en blanding med tætvoksende rødsvingel i de nordlige dele af landet og med almindelig rajgræs på fairways eller med rødsvingel i roughen i de sydlige dele af landet. Plantens vækstkarakter gør, at den er taknemmelig over for en relativt høj klippehøjde , gerne 3-4 cm. Græsset bør dog ikke klippes under 12 mm. Engrapgræs er meget modstandsdygtig over for udvintringsskader. Den er mere krævende end rødsvingel, hvad angår vand og næring, men den veletablerede plæne af engrapgræs er meget modstandsdygtig over for vedvarende tørke.