Almindelig hvene

Almindelig hvene (Agrostis tenius Sibth.) er en småfrøet græssort og bruges kun i små mængder i forskellige blandinger som et supplement for at øge græsplænens tæthed. Den er modtagelig over for angreb fra udvintringssvampe – jo større forekomst af almindelig hvene i græsplænen, desto større er risikoen for svamp. Almindelig hvene har moderat slidstyrke og bør ikke bruges til arealer, der er beregnet til sport og spil. Ved lav klipning bliver græsarten mere modtagelig over for tørke. Selv meget små mængder almindelig hvene i græsblandingen kan medføre, at græsplænen efter nogle år bliver helt domineret af almindelig hvene.

Den flerårige almindelige hvene vokser lavt med fine blade og en køn lyse- eller mellemgrøn farve. Den har både over- og underjordiske udløbere og danner derfor tætte, bløde plæner, som tåler at blive klippet kort. Bladbredden er 1-3 mm, og etableringstiden er 14 dage. Almindelig hvene passer godt til golfgreens. Men også på tees og fairways. Den laveste klippehøjde er ca. 4 mm. Og den er en udmærket kombination med rødsvingel. Almindelig hvene kræver ganske kraftig gødning og intensiv pleje. Den skal vertikalskæres for at øge skuddannelsen. Almindelig hvene tåler ikke alt for meget slid, og den er ikke så vinterhårdfør. Desuden har den dårlig tolerance over for tørke.