Krybhvene

Krybhvene (Agrostis stolonifera L.) er en græsart, som har overjordiske udløbere og en ekstremt tæt vækstkarakter. Den er velegnet til prydplæner, som skal klippes lavt. Kryphvene er en flerårig, blød, smuk og skudtæt græsart, der breder sig gennem talrige overjordiske udløbere, såkaldte stoloner. Stoloner er stængler, som vokser langs med jordoverfladen, og som slår rod og danner nye græsplanter. Græsset har blade, der er 2-5 mm brede med en bådformet bladspids, og etablerer sig på cirka 14 dage. Krybhvenen tåler skyggefulde pladser, men trives bedst på solrige områder og tåler klipning ned til 4 mm. Den bruges på greens, tees og fairways, normalt som den eneste græstype, men blandinger med f.eks. rødsvingel og almindelig hvene forekommer især på fairways. Græsset har dårlig slidstyrke og dårlig tørke- og skyggetolerance. Den har også et højt næringsbehov og kræver hyppig vanding samt vertikalskæring. Ulempen ved krybhvene er, at flittig trampen med golfsko forsynet med pigge i hælen river stolonerne op og giver mange pigmærker. Disse giver et ujævnt putområde.