Finbladet svingel

Finbladet svingel (Festuca filiformis Pourr L.) er en lavtvoksende og meget tæt og tueformet flerårig græsart. Stråene bliver omkring 30-40 cm høje og omgives ved enden af talrige bladskeder fra sidste år. Bladene er matgrønne, lange, meget tynde og højst 0,5 mm brede. Arten blomstrer i juni-juli. Toppene er omkring 5 cm lange og har korte, stive grene. Småaksene er lysegrønne, ca. 5 mm lange og har yderavner uden stak.

Finbladet svingel karakteriseres af de lange, meget smalle blade og de lysegrønne stakløse småaks. Den kan let forveksles med fåresvingel (F. ovina) og er i tidens løb blevet betragtet som en underart af denne. Fåresvingel adskilles ved kortere blade, grågrønne småaks samt yderavner med kort, men tydelig stak.

Udbredelse Finbladet svingel er sjælden og forekommer hovedsageligt i Sydsverige, hvor den vokser i græsplæner, vejskrænter og granplantager. Arten er sandsynligvis kommet til Sverige med græsfrø importeret fra Tyskland i slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet.