Stivbladet fåresvingel

Stivbladet svingel (Festuca duriuscula L.) er en græsart , som ligner rødsvingel (tåler dog bedre tørke) og fåresvingel. På tør bund og i områder, der er udsat for tørke, kan det det derfor være en idé at komme stivbladet svingel i frøblandingen.

Stivbladet svingel er en tæt, tueformet flerårig græsart, hvis strå kan blive op til 40 cm høje. Bladene er blågrønne og grove, omkring 1 mm brede og noget stride mod spidsen. De er sammenrullede og virker derfor runde. Bladskederne er gul- eller gråagtige, men ikke papirsagtige Arten blomstrer i juni-juli. Toppene er omkring 5 cm lange og har ganske korte, stive grene. Småaksene er flerblomstrede, grågrønne eller violetanløbne med en længde på godt 5 mm og med finhårede yderavner med tydelig stak på ca. 2 mm.

Stivbladet svingel kendetegnes ved de grove, blågrønne og tilsyneladende runde blade og den tueformede vækstkarakter. Den giver et stort og kraftigt indtryk og har ganske mørkegrønne blade.

Udbredelse Stivbladet svingel er ganske almindelig og forekommer fra Skåne til Västerbotten. Den vokser normalt i vejkanter, græsplæner og på banedæmninger. Arten stammer fra Mellemeuropa og er kommet hertil med importeret græsfrø.