Fåresvingel

Fåresvingel (Festuca ovina L.) er en flerårig, tættuet græsart med tuer, der har en karakteristisk blanding af levende grågrønne blade og visne gulnede blade. Stråene kan blive op til 40 cm høje. Bladene er meget smalle, kun 0,5 mm brede og sammenrullede. Arten blomstrer fra maj til juli. Toppen er lille og grågrøn, sommetider med en rødlig nuance, og den har korte stive topgrene. Småaksene har 3-6 blomster og tydelig stak på yderavnerne.

Fåresvingel ligner mest de naturaliserede arter stivbladet svingel (F. brevipila) og finbladet svingel (F. filiformis). Stivbladet svingel har dog større og mere buskede tuer med blågrønne grovere blade, der er omkring 1 mm brede, samt småaks med længere stak. Finbladet svingel adskiller sig ved længere, men endnu tyndere blade, der er smallere end 0,5 mm, samt lysegrønne småaks uden stak. I fjeldområder kan fåresvingel forveksles med topspirende svingel F. vivipara), som har lignende tuer, men aksegroende småaks uden stak.

Udbredelse Fåresvingel er en af vores mest almindelige græsarter og forekommer i hele landet, også i fjeldområderne. Den vokser især på næringsfattige tørre steder som tørre åbne marker, klippemarker, heder og skovbryn.