Lav rapgræs

Lav rapgræs (Poa Supina L.) er en lavtvoksende, flerårig græsplante med vegetative, rodslående skud, som kryber hen over jorden, og som ofte danner måtter, nogen egentlig jordstængel har den derimod ikke. Lav rapgræs har en unik kombination af slidstyrke, helingsevne, lang vegetationsperiode og frem for alt utrolig god skyggetolerance. Stråene bliver normalt kun op til 10 cm høje, men de kan blive næsten 30 cm. Bladene er slappe og lysegrønne med runde eller svagt flade bladskeder. Arten blomster i maj-juni. Toppene er små, omkring 3 cm lange og flade med kun en topgren ved de nederste bladfæster. Småaksene sidder sammenfiltret i den yderste halvdel af topgrenene og er ofte brogede i nuancerne purpurbrun og hvid. Støvdragerne har veludviklede støvknapper, der er cirka to millimeter lange og meget længere, end de er brede.

Den korte top med enkelte topgrene forneden og de lange støvknapper er karakteristiske for lav rapgræs. Den ligner ellers mest enårig rapgræs, men sidstnævnte er enårig uden rodslående skud og har lysere toppe med flere topgrene ved de nederste bladfæster. Desuden har enårig rapgræs småaks, der sidder omkring midten af topgrenene og meget korte, næsten kvadratiske støvknapper. De to arter kan krydses. Lav rapgræs kan også forveksles med en lavtvoksende engrapgræs, , sidsnævnte har dog en underjordisk stængel samt flere topgrene ved de nederste bladfæster i toppen.

Arten bruges til nysåning og renovering af fodboldbaner, greens og udslagspladser.

Udbredelse Lav rapgræs er ganske almindelig i det sydlige og mellemste Sverige. Den vokser ofte i kanten af skovstier på fugtig, muldrig jord. Arten er kulturbegunstiget og trives bedst på steder, hvor jorden holdes åben til en vis grad. Lav rapgræs blomstrer ofte før midsommer, og toppen visner derefter hurtigt og falder af, hvilket gør, at den kan være let at overse senere på sæsonen.