Enårig rapgræs

Enårig rapgræs (Poa annua L.) er en enårig, lav græsplante med et overfladisk rodsystem med spæde rødder. Stråene er opretstående og kan blive godt 20 cm høje. Bladene er lysegrønne. Arten blomstrer i hele vækstsæsonen fra tidligt forår til sent efterår. Toppen er hvidagtig grøn med få grene, undertiden med rødlilla kanter på avnerne. Småaksene sidder trykket ind langs hele vippegrenene. Støvknapperne er små og lige så lange, som de er brede. Enårig rapgræs er den eneste enårige art i slægten. Den ligner lav rapgræs (P. supina), men sidstnævnte er flerårig og har nye skud uden toppe, der udgår fra enden af stråene. En anden forskel er, at småaksene hos lav rapgræs sidder i spidsen af topgrenene, og at dens støvknapper er flere gange længere end brede. Enårig rapgræs er almindelig på alle typer åbne arealer fra Skåne til Torne Lappmark. Den forekommer mest på kulturarealer og har fulgt i menneskets fodspor, arten findes på alle kontinenter, selv Antarktis.

Arten er meget aggressiv og bliver let den dominerende i en græsplæne Så snart andre arter begynder at svigte, breder den enårige rapgræs sig hurtigt. Årsagen til spredningen på golfbaner er ofte mangler i anlægs- eller plejearbejdet. Enårig rapgræs kan holdes stangen, hvis banen anlægges og plejes på den rigtige måde. Har man alligevel fået enårig rapgræs i græsplænen, kræver det en meget omhyggelig pleje. Græssets meget svagt udviklede rodsystem kræver rigelig vanding og gødskning med kvælstof. Enårig rapgræs er også meget modtagelig over for praktisk taget alle typer af græssygdomme.