Topspirende svingel

Topspirende svingel (Festuca vivipara L.) er en lavtvoksende, tueformet græsart med aksegroende top. Stråene er stive og bliver omkring 20 cm højde, ved enden er de omgivet af hvidgule bladskeder. Bladene er slanke, sammenrullede og grågrønne. De sidder blandet med visne blade fra sidste år, bladskederne er ofte rødlige. Arten blomstrer i maj-juni. Toppen har korte, stive grene og er mere eller mindre violet med flerblomstrede stakløse småaks. Blomsterne sætter ikke frø, men gror til små planter direkte i småakset, mens de endnu sidder i toppen. I Sverige forekommer kun hovedunderarten almindelig topspirende svingel.

Topspirende svingel ligner mest fåresvingel og blev tidligere betraget som en variant af denne. Fåresvingel adskiller sig ved normale småaks, der ikke er aksegroende.

Udbredelse Topspirende svingel er almindelig i hele fjeldkæden og den vokser både på tørre og fugtige fjeldskråninger. Arten kan i sjældne tilfælde også ses i nåleskovsområder neden for fjeldene.