Græsplæne

Græsplæne

En græsplæne er en tæt vegetationsflade af græs , som klippes eller slås regelmæssigt, og som ikke bruges til landbrug. Græsplæner findes f.eks. i haver, parker, på fodboldbaner og golfbaner. En græsplæne klippes regelmæssigt med en plæneklipper til en lav, jævn højde.

Mange haveejere drømmer om en græsplæne, hvor der kun vokser græs og ikke ukrudt som mælkebøtter eller mos. Denne form for monokultur er meget udsædvanlig i naturen, og en græsplæne kræver derfor en meget stor arbejdsindsats. Mange glemmer, at græsplænen er en plante, man har sat i haven, præcis som en hvilken som helst anden plante. og desuden en plante, som er vanskelig at passe. For at en græsplæne skal holde sig og være fin år efter år skal den, ud over at klippes regelmæssigt, gødes, vandes og bruges. Der findes også midler, man kan sprøjte græsplænen med for at holde den fri for sygdomme og skadedyr, men man bør da sørge for at bruge naturlige bekæmpelsesmidler, så man ikke skader den omkringliggende natur.

At holde græsplæner blev populært i Europa i middelalderen. De første græsplæner mindede meget om naturlige græsningsarealer og blev blandt andet holdt af klostre og slotsherrer. I havetraditioner fra andre dele af verden er græsplænen meget usædvanlig, blandt andet fordi det er det kølige, fugtige klima langs Europas kyster, der egner sig bedst til græsplæner. I begyndelsen af 1600-tallet blev havebrug meget fashionabelt blandt den europæiske adel, og den tætte, lavtklippede grønne græsplæne dukkede op i Storbritannien. En velplejet græsplæne kom til at symbolisere status og god smag, og skikken spredtes til mange andre europæiske lande.

De første plæneklippere blev opfundet i begyndelsen af 1800-tallet, og før dette brugte man leer og segl til at klippe græsset med. Områder, der ligner havegræsplænen, kan opstå naturligt uden menneskets indblanding på steder, hvor der er samspil mellem klimaet, jordforholdene og græssende dyr. Disse steder er dog sjældent monokulturer, men indeholder en rig flora.

I den senere tid er den mere naturlige græsplæne blevet mere og mere populær. Den er en lavtvoksende undervegetation, som gør sig udmærket på naturgrunde og i lidt mere uformelle haver.