Kalkning

Kalkning er en fremgangsmåde, man kan benytte for at tilføre næring til græsplænen. Kalken giver også et godt miljø til planternes rødder, jordoverfladen får en god struktur, og næringsstofferne i jorden bliver lettere tilgængelige for planterne. Da mos trives godt i næringsfattig jord, kan en god kalk- og næringstilstand modvirke, at der opstår mos. Det er en god ide at kalke græsplænen i efteråret, men kan også godt vente til foråret. For at få et godt resultat bør kalkningen gentages flere gange. Kalkning kan kombineres med gødning og hjælpe med at holde ukrudt og mos væk.