Mulching

Klippo-mulching

Mulching er et klippesystem, hvor græsset klippes flere gange, og hvor det findelte græs derefter vender tilbage til græsplænen som gødning. Teknikken kaldes også for multi-klip Da afklippet græs indeholder 80-85 % vand, nedbrydes det hurtigt af naturen. Brug af mulcherteknik giver derfor normalt ikke anledning til filtdannelse. I det sene efterår eller i varme sommermåneder, hvor græsset ikke vokser, sker der derimod ingen eller kun en meget langsom nedbrydning. Her er der risiko for filtdannelse, hvis man regelmæssigt anvender mulcherteknikken. For at få et vellykket resultat med mulcherteknikken skal du være opmærksom på følgende:

  • Jorden skal have et aktivt mikroliv, dvs. græsset skal være i vækst og temperaturen i jordens overflade skal være mindst 6 °C
  • Græsarealer skal have relativ let jord, hvor der er gode grundforudsætninger for, at græsset kan vokse
  • Græsset skal klippes hyppigt

Ved brug af mulcherteknik bør kun 1/3 af stråets længde klippes af hver gang. Dog må man aldrig klippe mere end 50 % af græsstråets længde af, da dette øger risikoen for udtørring på grund af det store væsketab i planten.