Såning af græsplæne

Når du skal så en græsplæne, skal du være opmærksom på en række forskellige ting. Det er vigtigt at vælge græsfrøene efter, hvordan græsplænen skal bruges. Vælg også frøene efter, hvor græsplænen skal anlægges, f.eks. om den mest ligger i skygge, sol eller på en tør bakke.

Ved såning af en ny græsplæne, er underarbejdet meget vigtigt for at få et godt resultat. Det er vigtigt at bearbejde jorden ordentligt med en jordfræser og omhyggeligt fjerne alt ukrudt. Du kan også fræse tørv ned, så jordens indhold af muld øges. Efter dette skal du grundgøde med havegødning eller hønsegødning. Overfladen skal være helt jævn og fri for sten, grove klumper og rødder. Du skal derefter vande jorden , så den er gennemfugtet.

Når overfladen er klar til tilsåning, skal du begynde med at rive den over med en rive. Det er vigtigt, at det er vindstille, når græsfrøene sås, så de ikke blæser væk. Når frøene er spredt ud, skal du rive hen over dem med en op- og nedadvendt bladrive. Overfladen skal derefter jævnes ud, så frøene får kontakt med jorden. Dette kan gøres med en tromle eller, hvis fladen er lille, ved at trampe jævnt hen over frøene.

Når frøene er sået, er det vigtigt at vande dem. Frø og jord skal holdes fugtige i 3-4 uger for at få frøene til at gro og slå rødder. Når græsset er blevet et par centimeter højt, kan du gøde det.

Klip græsset første gang, når det er 6-8 cm langt. Klip det ikke kortere end 4 cm den første tid.