Filtdannelse i græsplænen

Filt er dødt plantemateriale, som naturen ikke har kunnet nedbryde, men som har dannet et uigennemtrængeligt lag under græslaget.

Der findes en række forskellige tiltag, der kan mindske filtlaget. Man kan blandt andet vertikalskære eller bruge fræseknive. Til mere følsomme flader, f.eks. prydgræsplæner, kan man bruge en skånsommere metode med fjedertænder.

Fjernelsen af filt skal ske, når græsset er i god vækst og kan med fordel udføres i det sene forår eller det tidlige efterår. Man skal undgå at fjerne filt tidligt på foråret eller under tørkeperioder, da de ubeskyttede rødder har større risiko for udtørring.