Mellus i græsplænen

Mellus (Aleyrodidae), ofte kaldet "hvide fluer", er en familie bestående af små 1-2 mm lange insekter i ordenen plantesugere. De voksne insekter har to par ca. lige store vinger, der er dækket af et mellignede vokslag, hvilket gør, at de ligner små hvidvingede sommerfugle.

Mellus producerer – præcis som bladlus – honningdug. De suger plantesafter i sig både som larver og som fuldt udvoksede insekter og holder sig til en bestemt vækstplante.

Trialeurodes vaporariorum – den almindelige væksthusmellus og en af cirka 15 arter i Sverige – er en alvorlig skadevolder på blandt andet tomatplanter i drivhuse. Den bekæmpes biologisk med et godt resultat ved hjælp af snyltehvepsen Encarisa formosa.