Bladlus i græsplænen

Da bladlusene lever af at suge næring fra planter, kan de forårsage stor skade i en have. En frisk plante kan oftest klare et mindre bladlusangreb, men ved større angreb kan plantens næringsmangel påvirke væksthastighed, blomstring, frugtproduktion m.m. Der findes også visse bladlusarter, der producerer et enzym, som får plantens blad til at rulle sig sammen. De sammenrullede blade er modtagelige over for svampeangreb, hvilket kan spredes til andre dele af planten, især hvis planten allerede er svækket af et reelt bladlusangreb.

Bladlusene har mange naturlige fjender, blandt andet den velkendte mariehøne. Brug af havegifte, der skader mariehøns og andre bladlusædende arter, kan medføre alvorlige problemer med bladlus senere hen. Netvingelarver, snyltehvepse og svirrefluelarver er kun nogle eksempler på insekter, der kan holde bladlusene i skak. Som nævnt tidligere i artiklen kan myrerne godt lide den søde honningdug, som produceres af bladlusene. Myrer plejer derfor at vogte bladlusene nidkært og holder sig ikke tilbage for at angribe og dræbe rovdyr, som forsøger at angribe bladlusene. Hvis man har alvorlige problemer med bladlus i haven, kan det derfor være en idé at gøre noget ved myrerne i stedet for bladlusene.

Mange forskellige metoder benyttes i dag for at stoppe bladlusangreb i haven, og hver havedyrker har ofte sin egen bestemte opfattelse af, hvilken metode der er bedst. Drejer det sig om mindre angreb, kan det være tilstrækkeligt at spule de angrebne planter med koldt vand, da det kan få bladlusene til at miste grebet og falde til jorden. Dette virker dog kun, hvis der er mange små rovdyr i haven, som æder de nedfaldne bladlus, ellers kravler de tilbage op langs planterne igen. At skylle planterne med sæbeopløsninger er en anden populær metode, der virker på den måde, at bladlusene kvæles. Ligesom alle andre insekter ånder bladlusene gennem huden, og sæben forhindre dem i at optage ilt. Metoden kræver imidlertid, at man rammer direkte på hver bladlus, og dette kan være svært, specielt hvis man har at gøre med bladlus, der får plantens blade til at rulle sig sammen omkring bladlusene og beskytte dem. En tredje metode er at bruge nogle af de bekæmpelsesmidler, der kan købes i havebutikker.