Skvalderkål i græsplænen

Skvalderkål

Skvalderkål (Aegopodium podagraria) er en af de mere kraftige, op til 80 centimeter høje og bredbladede skærmblomstrede planter.

Skvalderkål er almindelig i skygge og god jord som i parker og gamle haver, men begrænset til den sydlige halvdel af det svenske floraområde. På grund af de lange rødder bliver skvalderkålen en besværlig ukrudsplante, ikke mindst i græsplæner. Bladene er 2 gange 3-fingrede.

Skvalderkålens spæde blade kan anrettes som kål – deraf navnet skvalderkål. Skvalderkål blev indført i Sverige af munke som lægeurt mod blandt andet gigt og som grøntsag. Derefter har den blevet vildtlevende og har spredt sig meget for nu at tilhøre en af de almindeligste ukrudtsplanter.

Hvis din græsplæne rammes af skvalderkål, bør du slå den lidt oftere end normalt. Skvalderkålen kan nemlig ikke lide hyppige slåninger og dør derfor af sig selv ganske hurtigt efter et stykke tid. Hvis du ikke vil have, at skvalderkålen breder sig til nærliggende bede, skal du afgrænse græsplænen med noget uigennemtrængeligt materiale, som du graver 50 cm lodret ned.

Det vigtigste er dog, at skvalderkålen aldrig må gå i blomst. Frøspredning er nemlig en effektiv måde for skvalderkålen at leve videre på.