Ukrudt i græsplænen

Ukrudt er karplanter, der vokser på steder, hvor de for mennesker er uønskede.

Nogle af de almindeligste ukrudtsplanter i græsplænen er mos , enårig rapgræs, glat vejbred, kløver og mælkebøtter . De almindeligste ukrudtsplanter kan bekæmpes med:

  • Granulatgødning med tilsat ukrudtbekæmpelsesmiddel
  • Koncentreret middel, der spædes med vand og spredes med vandkande
  • Mosrive eller vertikalskærer
  • Mælkebøttejern