Fortrolighedspolitik

Klippo sætter pris på, at du er interesseret i virksomheden og dens produkter. Vi opfordrer dig på det kraftigste til at læse denne integritetspolitik, før du bruger dette websted og eventuelle underordnede websteder (under et benævnt "webstedet"). Denne integritetspolitik angiver, hvilken slags information Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH og deres koncernvirksomheder, datterselskaber og filialer (under et benævnt KLIPPO) eller tredjepart på KLIPPOS vegne indsamler fra dette websted, og hvilke foranstaltninger der vedtages for at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer denne integritetspolitik, må du ikke bruge dette websted. Denne integritetspolitik kan fra tid til anden ændres, så læs den igennem igen med jævne mellemrum.

Generelt

Vi henleder din opmærksomhed på, at du for at deltage i visse af vores funktioner og aktiviteter og for at få adgang til visse af vores produkter og tjenester, visse steder på dette websted bliver bedt om at afgive oplysninger som e-mail-adresse, navn, postadresse, telefonnummer og personnummer ("personoplysninger"), som identificerer dig. Du skal derfor fuldt ud forstå og entydigt acceptere, at sådanne personoplysninger indsamles, bruges og overføres i henhold til de vilkår og forudsætninger, der angives i denne Integritetspolitik.

Indsamling og brug af personoplysninger og andre brugeroplysninger

Personoplysninger gemmes og administreres af KLIPPO og bruges med henblik på at gøre det lettere at bruge vores produkter og/eller webtjenester. Hvis du afgiver yderligere personoplysninger for at få tilsendt information fra os, f.eks. brochurer og kataloger, indsamler og gemmer vi disse oplysninger. Disse oplysninger gør det muligt for os at svare på din forespørgsel om at få tilsendt information. Dine oplysninger vil blive gemt i et miljø, der er sikret og beskyttet på rimelig vis, i så lang tid som KLIPPO anser, at de vil forbedre kommunikationen med dig. Hvis du ønsker at fjerne visse af eller alle dine oplysninger fra vores arkiv, skal du kontakte Husqvarna AB [relevante post- og e-mail-adresser]. KLIPPO kan eventuelt bede dig om at afgive yderligere ikke-obligatoriske oplysninger med det formål at kunne forbedre vores viden om kunderne eller for at gennemføre direktreklamekampagner eller invitere dig til konkurrencer. Du afgør selv, om du vil besvare disse forespørgsler om yderligere oplysninger. KLIPPO indsamler også ikke-personlige oplysninger om brugen af webstedet. Disse oplysninger indsamles kollektivt og bruges kun til interne formål for at hjælpe os med at forbedre din oplevelse af webstedet og gøre dit besøg på webstedet lettere. KLIPPO kan eventuelt koble disse oplysninger sammen med personoplysningerne for at afgøre, hvilke brugere der får adgang til hvilket materiale, hvilket gør det muligt for os at forbedre webstedet. KLIPPO indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 18 år, og webstedet henvender sig ikke til sådanne personer. Vi råder forældre og værger til at tage aktiv del i deres børns aktiviteter og interesser på nettet.

Overførsel af personoplysninger

KLIPPO vil ikke overføre (andet end til routingformål) de personoplysninger, du afgiver på webstedet, til tredjemand, medmindre (a) du har givet dit samtykke; Cookies (b) det kræves i henhold til lovgivningen eller en retskendelse; (c) det har til formål at beskytte og forsvare KLIPPOs ejendomsret; (d) det har til formål at beskytte den personlige sikkerhed for webstedets brugere; (e) det er til personer eller virksomheder, med hvem KLIPPO har indgået aftale om at varetage den interne drift af webstedet eller vores forretning; eller (f) vi med rimelighed kan tro, at det er i overensstemmelse med loven, en bindende ordning eller aftale, som opretholder principper for fair håndtering og en passende grad af beskyttelse af personlige data. KLIPPO forbeholder sig ret til at kontakte den relevante myndighed efter eget skøn, hvis virksomheden bemærker aktiviteter, der kan være ulovlige eller overtræder KLIPPOs betingelser for brug.

Cookies

1.Webstedet kan bruge en teknik, der kaldes "cookies".

2. Den anden type er en såkaldt session-cookie. Den bruges til at holde styr på f.eks. det sprog, du har valgt på websiden. Under dit besøg på et websted gemmes sådanne cookies midlertidigt i din computers hukommelse. En session-cookie gemmes ikke længe på din computer og forsvinder normalt, når du lukker webbrowseren. Ved at bruge denne type cookies håber vi her hos KLIPPO, at vi bedre kan give vores besøgende relevant information.

Hvis du ikke ønsker at acceptere KLIPPOs brug af cookies, kan du i de fleste webbrowsere konfigurere browseren til at afvise cookies ved at ændre indstillingerne for browseren. Dog kan dette begrænse webstedets funktionalitet og den gavn, du får af webstedet.

Kvalitet

KLIPPO påtager sig at træffe rimelige foranstaltninger med henblik på at sikre, at de personoplysninger, vi indsamler fra dig, er korrekte, fuldstændige og aktuelle.

Sikkerhed

Selv om KLIPPO ikke kan garantere, at uautoriseret adgang aldrig vil finde sted, kan du være helt sikker på, at KLIPPO er meget omhyggelig med at opretholde sikkerheden i forbindelse med dine personoplysninger og at forhindre uautoriseret adgang ved at bruge rimelig og formålstjenlig teknologi og hensigtsmæssige interne rutiner.

Andre websteder

Webstedet kan indeholde links til websteder tilhørende tredjemand.

Ændringer

KLIPPO forbeholder sig ret til efter eget skøn når som helst og uden forudgående varsel at ændre, tilføje afsnit til eller fjerne afsnit fra denne integritetspolitik i dens helhed eller dele af den.

Denne integritetspolitik er senest opdateret den 7. marts 2011.