Hvordan skifter jeg kniv på min rotorklipper?

Kør tanken tom, før du begynder, for at undgå spild. Rejs derefter maskinen med tændrøret opad for at undgå, at der kommer olie i luftfilter eller lyddæmper.

Tænk altid på sikkerheden først! Løsn derfor altid tændsatsen fra tændrøret, før du udfører service på maskinen. Hvis du har en maskine med selvstart, skal fjederen altid aflastes, før du udfører service. Det gør du ved at løsne tændsatsen og udføre et startforsøg. Fjederen er nu aflastet. Drej derefter den orange nøgle til positionen OFF, og du kan servicere maskinen på undersiden uden risiko.

Løsn kniven med en fast 14 mm ring- eller topnøgle. Knivbolten har "normalt gevind" og skal altså løsnes mod uret. Bolten kan sidde meget hårdt fast. Brug en kraftig arbejdshandske, når du holder om kniven, så du ikke skærer dig, og monter efter behov en forlænger på den nøgle, du løsner med.

Montering af ny kniv Kniven sidder monteret på et knivfæste med en friktionsskive mellem kniv og knivholder. Denne friktionsskive skal altid skiftes, når kniven skiftes, så kniven ikke "glider". Friktionsskiven medfølger i pakken med den nye kniv. Kontrollér også, at knivholderen er plan, så der opnås bedst mulig kontakt med fiberskive og kniv. Hvis du vurderer, at knivholderen begynder at få en rund form, skal den udskiftes. Denne knivholder sidder med kile på motorakslen,

Monter den nye kniv med knivbolten og fjederskiven, og spænd den hårdt fast (ca. 75 Nm). Kontrollér, at knivbolten er ubeskadiget i bolthovedet, så du også kan løsne den næste gang. I modsat fald skal også denne del udskiftes. Fjederskiven skal være placeret med den runde side mod bolthovedet.

Montering af forskellige knivmodeller

Husk at notere, hvilken kniv du har monteret på din maskine, og hvor lang den er, før du skal købe en ny. Til 48 cm/19"- og 53 cm/21"-maskinerne uden opsamling kan du vælge mellem flere forskellige knivmodeller. Til vores mindre maskiner og vores opsamlermaskiner findes der kun ét alternativ.

Økokniv/knivtallerken Artikelnummer 5029707-01 48 cm/19" og 5029709-01 53 cm/21"

Denne kniv har 6 løse småknive, der kan udskiftes separat, hvis selve knivtallerkenen er uskadt. De to øverste er monteret med skrue og skal være monteret i to niveauer. Placer det ene af de medfølgende afstandsstykker under kniven og det andet over kniven, før de skrues fast. De 4 nederste skæretunger er monteret i nøglehulslignende holdere og kan udskiftes uden værktøj. Tryk fjederblikket opad, og før skæretungen over i den store åbning i nøglehullet. Sørg for, at kniven indstilles i den rigtige position, og udskift altid knivene på begge sider. I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, der beskadiger motoren. Hvis du udskifter hele knivtallerkenen, skal denne monteres, så de fire små knive vender mod græsplænen.

Skæretunger Artikelnummer 5029986-01 (4 stk.)

Overknive Artikelnummer 5030973-01 (1 par)

Mulcherkniv Artikelnummer 5029780-01 48 cm/19" og 5029800-01 53 cm/21"

Denne skal monteres med det indstansede Klippo og artikelnummeret op mod knivholderen og den skarpe æg i rotationsretningen

Kombikniv Artikelnummer 5029676-01 48 cm/19" og 5029686-01 53 cm /21"

Denne kniv har to vinger på oversiden, som skal monteres, så de vender op mod motoren/skjoldet, og hvis funktion er at skabe turbulens, der holder skjoldet rent.

Sikkerhedskniv Artikelnummer 5029681-01 48 cm/19" og 5029682-01 53 cm/21"

Denne kniv er delt på midten og kan folde sig sammen ved påkørsel af faste genstande. Kniven beskytter motorens krumtapaksel mod at blive bøjet. Denne kniv har klippeæggen i et lavere niveau end monteringspunktet og skal altid vende nedad mod græsset.

Opsamler-/udkasterkniv Disse knive har vinger, der skaber en luftstrøm, som slynger græsset op/ud. Der findes kun én knivmodel, der fungerer optimalt på hver model af denne maskintype. Det er derfor ekstra vigtigt at vælge den rigtige kniv. Spørg din forhandler, hvis du er usikker. Sørg for at have navnet på din maskine klar, før du kontakter forhandleren.