Hvordan håndterer jeg min Klippo-rotorklipper ved service?

Når du skal rengøre maskinen på undersiden, skifte kniv eller af en eller anden grund udføre service på maskinen, skal maskinen altid håndteres med tændrøret opad. I modsat fald vil olien i motoren løbe ud i luftfilteret eller lyddæmperen og give dig problemer. Der bør ikke være benzin tilbage i tanken, når du gør dette, da benzinen kan løbe ud.

Bemærk! Tag altid tændsatsen af tændrøret, når du arbejder med maskinen.

Hvis maskinen er udstyret med selvstart, skal du altid aflaste fjederen, før du arbejder under maskinen. Aflastningen af fjederen sker ved, at du fjerner tændsatsen fra tændrøret. Gør et startforsøg, og "tøm" fjederkraften. Derefter skal du dreje den orange nøgle til positionen OFF.