Hvordan starter jeg min Klippo med selvstart?

Første start, når maskinen aldrig har været startet, og fjederen ikke er trukket op:

 1. Sørg for, at den orange nøgle på motoren er drejet til positionen "ON".
 2. Spæd mindst tre gange.
 3. Hold sikkerhedsbøjlen inde.
 4. Skub startregulatoren på overhåndtaget frem, indtil den klikker på plads.
 5. Slip ikke bøjlen.
 6. Træk maskinen i gang med snoren på normal vis.
 7. Maskinen starter.

Start, når maskinen har været startet, og fjederen er trukket op:

 1. Sørg for, at den orange nøgle på motoren er i positionen "ON".
 2. Spæd mindst 3 gange.
 3. Hold sikkerhedsbøjlen inde.
 4. Skub startregulatoren frem, så den klikker på plads, og motoren starter. Bemærk! Det er vigtigt at trykke den frem, så den helt tydeligt klikker, ellers går startmotoren tilbage mod svinghjulet og trækker fjederen op igen, men måske kun halvvejs. Når du har gjort dette nogle gange, er der ingen kraft tilbage i fjederen.

Start, når maskinen er standset under klipning:

 1. Sørg for, at den orange nøgle på motoren er drejet til positionen "ON", og at der er benzin i tanken.
 2. Spæd tre gange.
 3. Hold bøjlen inde.
 4. Skub startregulatoren på overhåndtaget frem, indtil den klikker på plads.
 5. Slip ikke bøjlen.
 6. Træk maskinen i gang med snoren på normal vis.
 7. Maskinen starter.