Betingelser for brug

Klippo værdsætter, at du er interesseret i virksomheden og dens produkter.

Generelt

Dette websted og alle dets underordnede websteder (under et benævnt "webstedet") publiceres og vedligeholdes af Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller deres koncernvirksomheder, datterselskaber eller filialkontorer (under et benævnt KLIPPO).

Licens

I henhold til vilkårene i denne aftale giver KLIPPO dig en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig begrænset ret til adgang til samt brug og visning af dette websted og materialet på det.

Brugergaranti

Du garanterer, at du vil bruge webstedet i overensstemmelse med disse vilkår, herunder reglerne og bestemmelserne i denne aftale, og følge alle eksisterende og fremtidige principper og regler for webstedet.

Integritet

Information om KLIPPOs integritetspraksis og indsamling og behandling af personlige oplysninger findes i KLIPPOs fortrolighedspolitik.

Ændringer

HUSQVARNA forbeholder sig ret til efter eget skøn når som helst og uden forudgående varsel helt eller delvist at ændre, tilføje afsnit til og fjerne afsnit fra denne aftale.

Immaterielle rettigheder

Du bekræfter og giver dit samtykke til, at alle immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patent, knowhow, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og konstruktioner, uanset om de er indregistrerede eller ej) på webstedet tilhører KLIPPO eller deres licensgivere.

Software

Al software, som kan være tilgængelig for download fra dette websted ("softwaren"), er arbejde, hvis ophavsret tilhører KLIPPO og/eller deres leverandører.

Andre websteder

Som en hjælp til dig kan dette websted have links til websteder på internettet, som ejes eller publiceres og vedligeholdes af tredjemand.

Eksterne links til webstedet

Alle links til webstedet skal være skriftligt godkendt af KLIPPO, og KLIPPO skal desuden give sit samtykke til links, der indeholder:

Udelukkelse af indirekte garantier

Selv om der er udvist omhu for at sikre, at oplysningerne på webstedet er korrekte, og at webstedet forløbende er tilgængeligt, påtager KLIPPO sig intet ansvar for dette.

Ansvarsbegrænsning

KLIPPO PÅTAGER SIG IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR EVENTUELLE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFERETLIGE, SÆRSKILTE ELLER UFORUDSETE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, MISTEDE KONTRAKTER, INDTÆGTER, DATA, INFORMATION ELLER SOM FØLGE AF DRIFTSAFBRYDELSE), DER SKYLDES, OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, SELV OM KLIPPO HAR OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Jurisdiktion

Dette websted styres, drives og administreres af KLIPPO fra koncernens kontor i Sverige.

Dette blev senest opdateret den 7. marts 2011.