Etanat

Etanat (Stylommatophora) ovat nilviäisiä ja kotiloiden (Gastropoda) luokkaan kuuluvia keuhkokotiloita. Etanat voivat olla kuorettomia kotiloita tai niillä voi olla vaakasuuntainen kalkkilevy kuoren takaosassa. Ne ovat pitkulaisia ja lähes puolisylinterin muotoisia. Päässä on tavallisesti neljä tuntosarvea, joista kahdessa takimmaisessa on silmät. Kuori on edestä lihaisa, sivuilta irtonainen ja takana, selän etuosassa on kiinnikasvanut kilpi. Oikealla puolella on pykälä, jossa oleva pyöreä aukko on sisääntulo keuhkoon. Samalla puolella ovat suoli- ja sukuelinaukot.

Etanoita esiintyy avoimilla kentillä, kosteissa metsissä tai pimeissä ja kosteissa tiloissa, kuten kallionhalkeamissa tai kellareissa. Ne syövät sekä kasvi- että eläinaineita. Jotkin lajit harrastavat myös kannibalismia.