Käyttöehdot

Klippo arvostaa kiinnostustasi yhtiöön ja sen tuotteisiin.

Yleistä

Tätä sivustoa ja kaikkia sen alasivustoja (yhdessä yllä mainittu "Sivusto") julkaisee ja ylläpitää Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH tai sen konserniyhtiöt, tytäryhtiöt tai haaraliikkeet (yhdessä KLIPPO).

Lisenssi

Tämän Sopimuksen Ehtojen mukaisesti KLIPPPO myöntää sinulle ei-yksinoikeudella ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käyttää ja näyttää tätä Sivustoa ja siinä olevaa aineistoa.

Käyttäjän takuut

Takaat, että käytät Sivustoa näiden Ehtojen, mukaan lukien tämän Sopimuksen mukaiset lait ja määräykset, mukaisesti ja noudatat kaikkia Sivuston nykyisiä ja tulevia periaatteita ja sääntöjä.

Tietosuoja

Tietoja KLIPPON tietosuojaperiaatteista ja henkilötietojen keräämisestä ja käyttämisestä on KLIPPOn tietosuojalausekkeessa.

Muutokset

HUSQVARNA varaa oikeuden, oman harkintansa mukaan, milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa, lisätä tai poistaa minkä tahansa tämän Sopimuksen osan.

Immateriaalioikeudet

Hyväksyt, että kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, patentit, tietotaito, luottamukselliset tiedot, tietokantaoikeudet ja oikeudet tavaramerkkeihin ja malleihin riippumatta siitä, onko ne rekisteröity) Sivustolla kuuluvat KLIPPOlle ja sen lisenssinantajille.

Ohjelmisto

Mikä tahansa ohjelmisto, joka on ladattavissa tältä sivustolta (”Ohjelmisto”) on KLIPPOn ja/tai sen alihankkijoiden tekijänoikeussuojattua omaisuutta.

Muut sivustot

Käyntisi helpottamiseksi tämä sivusto voi sisältää linkkejä Internet-sivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia, julkaisemia ja ylläpitämiä

Ulkoiset linkit Sivustolle

KLIPPOn on hyväksyttävä kaikki linkit sivustolle, paitsi että KLIPPO hyväksyy linkit, joissa:

Epäsuorien takuiden pois sulkeminen

Vaikka tämän Sivuston tietojen tarkkuus ja sen jatkuva saatavuus on pyritty huolella varmistamaan, KLIPPO ei hyväksy mitään vastuuta niistä.

Vastuunrajoitus

MISSÄÄN TAPAUKSESSA KLIPPO EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKETOIMINNAN, SOPIMUKSEN, TULOJEN TAI TIETOJEN MENETYKSET TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SIVUSTON TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ TAI EDELLÄMAINITTUIHIN LIITTYEN TAI NÄISTÄ EHDOISTA TAI NIIHIN LIITTYEN, VAIKKA KLIPPOLLE OLISI KERROTTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tätä sivustoa ohjaa, ylläpitää ja hallinnoi KLIPPOn Ruotsissa sijaitseva konttori.

Viimeisin päivitys on tehty 07/03/11.