Syv svanemerkede gressklippere

Klippo gressklipper svanemerking-logo

Vi steller alle våre hager og gressplener for å kunne nyte dem. Men vi har også et felles ansvar for at naturen skal ha det bra.

Klippos miljøtenkning innebærer at vi nå har 7 svanemerkede gressklippere. De må leve opp til de strengeste avgasskravene i verden, noe som blant annet innebærer at utslippene av hydrokarboner og nitrogen er svært lave. Det er bra både for miljøet og for våre egne luftveier. En svanemerket Klippo-gressklipper skal greie å beholde disse lave utslippsnivåene også etter 4–5 års hard bruk. Svanemerkingen innebærer også strengere krav når det gjelder støy og vibrasjoner – noe som gjør klippingen mer behagelig. Så bidra gjerne til vår felles miljøbevissthet, du også.

SIS miljømerkingskriterier for svanemerking deler gressklippere inn i ulike kategorier avhengig av antatt brukstid per år.

Kategori A – brukstid ca. 30 minutter/uke (privat bruk) Kategori B – brukstid ca. 1 time og 30 minutter/uke (privat bruk) Kategori C – brukstid mer enn 1 time og 30 minutter/uke (profesjonell bruk)

Det som skiller kategoriene er først og fremst kravene til utslippets størrelse og at slitetesten motoren gjennomgår før måling, er lengre og tøffere, særlig når det gjelder kategori C.

Svanemerkede Klippo-gressklippere: Excellent SH, Excellent H, Comet S, Comet SH, Pro 17 H, Pro 19 H og Pro 19 SH.