Klippo vertikalskjærere

Vertikalskjærer

Vertikalskjæring går ut på å fjerne gammelt halmmateriale og harde jordklumper fra plenen slik at den blir luftig og oksygenrik igjen. Et luftig jordsmonn er gunstig for gresset og reduserer faren for en lang rekke vanlige problemer.

Med vertikalskjæring lager man mange halvcentimeterdype snitt i plenen for å åpne den. Snittene åpner veier som vann, gjødsel og luft kan bruke for å trenge skikkelig ned til røttene. Snittene gjør samtidig at gresstuene deles, noe som er gunstig for tilveksten.

Når du har vertikalskåret og ordnet opp, er det en utmerket anledning til å tilleggsså gräs om det behövs. För att utföra vertikalskärning använder man sig av en vertikalskärare.