gjødsle plenen

Gjødsel

Gjødsel brukes for å gi plenen næring. Det er praktisk å gjødsle plenen tre ganger under vegetasjonsåret. Den første gjødslingen bør skje når gresset begynner å bli grønt, den andra cirka 6-7 uker senere og den tredje etter samme tidsintervall. Ved å gjødsle plenen kan mosen avta fordi den ikke trives i næringsrik jord.