Gress

Gress (Poaceae, tidligere Gramineae) en familie monocotyledonous-vekster og er ett- eller flerårige urter med kraftig varierende størrelse. Gress kan vokse enkeltvis eller i tette tuer og forøker seg ofte via underjordiske rifter. De er vanligvis korsbefruktende og pollineres av vinden. Det stivelsesrike, flekkete frøet er en slags nøtt.

Familien har 635 slekter og 9000 arter. I Sverige finnes det 58 slekter og mer enn 150 arter. Vårt økonomisk viktigste gress er de fire frøtypene, havre, hvete, rug og korn. Blant ville arter kan det nevnes siv, kveke, timotei, vårlig gress, hundegress, hengesaks og revehale.

Mange arter eller navnesorter inngår i gressfrøblandinger til plener, for eksempel engelsk raigress, svingel, stivsvingel, krypkvein, rødsvingel og engrappsfrø.