Engrapp

Engrapp (Poa praténsis L.) er en flerårig tuedannende art i gressfamilien med grønnaktig eller blå topp, stivt strå og som er vanlig i hele landet. Gresset tåler mye sterk slitasje og er svært bestandig mot kuldeskader og har dessuten en god legeevne etter skader. Engrapp trives best i solrike områder og der det er god tilgang på nitrogen. Felles for de 65 sortene som finnes på markedet, er at de danner mange underjordiske utløpere, såkalte rhizomer. Rhizomer er stammer som vokser nede i jorden og som danner nye gressplanter når de kommer til overflaten. Bladbredden kan variere, men er vanligvis 2–5 mm. Gresset bruker ca. 30 dager på å etablere seg. Engrapp brukes på tee-, fairway- og rough-områder. Som regel kombinert med tettvokst rødsvingel i de nordlige delene og med engelsk raigress på fairwayer eller med rødsvingel i rough-områder i de sørlige delene av landet. Vekstegenskapene gjør at den liker en relativt høy klippehøyde gjerne 3–4 cm. Gresset bør imidlertid ikke klippes under 12 mm. Engrapp er svært bestandig mot vinterskader. Den er mer krevende enn rødsvingel når det gjelder vann og næring, men den veletablerte engrappmatten er svært bestandig mot vedvarende tørke.