Engkvein

Engkvein (Agróstis ténius Sibth.) er en småfrøet gresstype og brukes bare i små mengder i ulike blandinger, som et supplement for å øke plenens tetthet. Den er utsatt for soppangrep – jo større mengde engkvein i plenen, desto større fare for sopp. Engkvein har måtelig slitestyrke og bør ikke brukes til flater som er beregnet for sport og spill. Ved lav klipping utsettes gressarten lettere for tørke. Selv svært små mengder engkvein i gressblandingen kan innebære at plenen etter noen år blir helt dominert av engkvein.

Den flerårige engkveinen vokser lavt, med fine blad og med en vakker lyse- eller mellomgrønn farge. Den har både over- og underjordiske utløpere og danner derfor tette, myke tuer som tåler å klippes bort. Bladbredden er 1–3 mm, og etableringstiden er 14 dager. Engkvein passer utmerket på golfgreener. Men også på tee- og fairway-områder. Laveste klippehøyde er ca. 4 mm. Og den er utmerket i kombinasjon med rødsvingel. Engkvein krever ganske mye gjødsling og intensivt stell. Den må vertikalskjæres for økt skuddannelse. Engkvein tåler ikke altfor mye slitasje, er ikke veldig vintersterk og tåler dessuten tørke dårlig.