Grannsvingel

Grannsvingel (Festúca filiformis Pourr L.) er et tuevoksende lavt flerårig gress. Stråene blir ca. tre til fire desimeter høye og omgis ved basen av en rekke fjorårsbladslirer. Bladene er mattgrønne, lange og svært tynne, maks. en halv millimeter brede. Arten blomstrer i juni/juli, aksene er ca. fem cm lange og har korte, stive grener. Småaksene er lysegrønne, ca. fem mm lange og har ytteragner uten bust.

Grannsvingel karakteriseres av sine lange, svært smale blad og sine lysegrønne bustløse småaks. Den kan lett forveksles med sauesvingel (F. ovina) og har iblant blitt betraktet som en underart av denne. Sauesvingel har imidlertid kortere blad, grågrønne småaks samt ytteragner med kort men tydelig bust.

Utbredning
Finsvingel är sällsynt och förekommer huvudsakligen i Sydsverige där den växer i gräsmattor, vägslänter och planterad granskog. Arten har troligen kommit till Sverige med gräsfrö som importerades från Tyskland i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.