Rødsvingel

rødsvingel

Rødsvingel (Festuca rubra) er en urt som tilhører gressfamilien.

Rödsvingel är ett av våra vanligaste gräs och uppvisar en stor variation i både småaxens och bladens byggnad. Arten bildar vanligen lösa tuvor men tätt tuvade former förekommer. Stråna är upprätta och upp till åtta decimeter höga. Bladen har fem till sju nerver och är vanligen smala och platta, men kan ibland vara ihoprullade. Rödsvingeln blommar i juni-juli.

Utseendet varierar mycket ifrån exemplar till exemplar samt även beroende på var exemplaret växer. Man skiljer ofta ut flera underarter, varav vanlig rödsvingel är den helt dominerande formen i hela Norden.