Sauesvingel

Sauesvingel (Festúca ovina L.) er et tuevoksende flerårig gress med tuer som har en karakteristisk blanding av levende grågrønne blad og visne gulnede blad. Stråene kan bli opp til fire desimeter høye. Bladene er svært smale, bare en halv mm brede, og sammenrullede. Arten blomstrer fra mai til juli. Akset er lite, grågrønt eller iblant med rødaktig tone, og det har korte, stive aksgrener. Småaksene har tre til seks blomster og tydelig bust på ytteragnene.

Sauesvingel ligner mest på de naturaliserte artene stivsvingel (F. brevipila) og grannsvingel (F. filiformis). Stivsvingel har imidlertid større og fyldigere tuer med blågrønne grovere blad som er ca. en mm brede, samt småaks med lengre bust. Grannsvingel har derimot lengre men enda tynnere blad som er smalere enn en halv mm, samt lysegrønne småaks uten bust. I fjelltraktene kan sauesvingel forveksles med geitsvingel F. vivipara), som har likeartede tuer, men aksspirende småaks uten bust.

Utbredning
Fårsvingel är ett av våra allra vanligaste gräs och förekommer i hela landet, även i fjälltrakterna. Den växer framförallt på näringsfattiga torra platser, som torrbackar, hällmarker, hedar och skogsbryn.