Villtimotei

Villtimotei (Phleum nodósum L.) er svært vintersterk. Den brukes primært i spesialblandinger for sportsarealer og egner seg mindre for hageplener. Inngår ofte i veikantblandinger. Dens ganske brede og lysegrønne blader gir den et avvikende inntrykk. Men den beholder fargen ganske bra også i vinterhalvåret. Den er en hurtigetablert art og brukes som et vintersterkt alternativ til engelsk raigress selv om den er noe svakere enn sistnevnte.