Veirapp

Veirapp (Poa Supina L.) er et lavvokst, flerårig gress med krypende, overjordiske, rotslående, vegetative skudd som ofte danner tuer, noen egentlig jordstamme har den derimot ikke. Veirapp har en unik kombinasjon av slitestyrke, legeevne, lang vegetasjonsperiode og fremfor alt svært god skyggetoleranse. Stråene blir vanligvis bare opp til en desimeter høye, men de kan bli nesten tre desimeter. Bladene er slakke og lysegrønne med trinne eller svakt flate bladslirer. Arten blomstrer i mai/juni. Aksene er små, ca. tre cm lange, og flate med bare én aksgren ved de nedre nodene. Småaksene sitter sammenklumpet i den ytre halvdelen av aksgrenene og er ofte spraglet i purpurbrunt og hvitt. Støvbærerne har velutviklede pollenknapper som er ca. to millimeter lange og mye lengre enn de er brede.

Det korte akset med enkelte aksgrener nede og de lange pollenknappene er karakteristiske for veirapp. Den ligner ellers mest på tunrapp, men sistnevnte er ettårig uten rotslående skudd og har lysere aks med flere aksgrener ved de nedre nodene. Tunrapp har dessuten småaks som sitter omtrent ved midten av aksgrenene og svært korte, nesten kvadratiske pollenknapper. De to artene kan krysses. Veirapp kan også forveksles med en småvokst engrapp, men sistnevnte har en underjordisk jordstamme samt flere aksgrener ved de nedre nodene på akset.

Arten används för nysådd och renovering av fotbollsplaner, greener och utslagsplatser.

Utbredning. Trampgröe är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer ofta i kanten av skogsstigar på fuktig mullrik jord, arten är kulturgynnad och trivs bäst där marken hålls öppen till en viss grad. Trampgröe blommar oftast före midsommar och vippan vissnar sedan snabbt och faller sönder, vilket gör att den kan vara lätt att förbise senare under säsongen.