Tunrapp

Tunrapp (Poa annua L.) er et lavtvoksende, ettårig gress som har et overfladisk rotsystem med spede røtter. Stråene er vertikale og kan bli drøyt to desimeter høye. Bladene er lysegrønne. Arten blomstrer i hele vekstsesongen, fra tidlig vår til sen høst. Akset er hvitaktig grønt med få grener, iblant med rødlilla kanter på agnene. Småaksene sitter festet langs hele aksgrenene. Pollenknappene er små og like lange som de er brede. Tunrapp er den eneste ettårige arten i familien. Den ligner på veirapp (P. supina), men sistnevnte er flerårig og får nye skudd uten aks som utgår fra basen av stråene. En annen forskjell er at småaksene til veirappen sitter ytterst på aksgrenene pluss at pollenknappene er flere ganger lengre enn de er brede. Tunrapp er vanlig i all slags åpen mark, fra Skåne i sør til Torne i nord. Den forekommer mest på kulturmark og har fulgt mennesket i fotsporene. Arten er registrert på alle kontinenter, til og med Antarktis.

Gresset er svært aggressivt og blir lett det dominerende i en plen Så snart andre arter begynner å svikte, utvikler tunrappen seg raskt. Årsaken til utbredelsen på golfanlegg er som regel mangler i anleggs- eller vedlikeholdsarbeidet. Det er mulig å holde tunrappen unna hvis banen anlegges og vedlikeholdes på riktig måte. Hvis man har fått tunrapp i plenen, kreves det et svært grundig stell. Gressets svært dårlig utviklede rotsystem krever rikelig med vanning og gjødsling med nitrogen. Tunrapp er også svært mottakelig for praktisk talt alle typer gressykdommer.