Geitesvingel

Geitsvingel (Festúca vivipara L.) er et lavt- og tuevoksende gress med aksspirende aks. Stråene er stive og blir ca. to desimeter høye, ved basen er de omgitt av hvitgule bladslirer. Bladene er trådsmale, sammenrullede og grågrønne, de sitter blandet med visne fjorårsblad, bladslirene er ofte rødaktige. Arten blomstrer i juli/august. Akset har korte stive grener, det er mer eller mindre fiolett, med flerblomstrede bustløse småaks. Blomstene setter ikke frø, men gror til små planter direkte i småaksene, mens de ennå sitter igjen på akset. I Sverige forekommer bare hovedunderarten vanlig geitsvingel.

Geitsvingel ligner mest på sauesvingel og ble tidligere betraktet som en variant av denne. Sauesvingelen har derimot normale småaks som ikke er aksspirende.

Utbredning
Groddsvingel är allmän i hela fjällkedjan och den växer både på torra och fuktiga fjällsluttningar. Arten kan i sällsynta fall även påträffas i barrskogsområden nedom fjällen.