Mulching

Klippo mulching

Mulching er et klippesystem som innebærer at gresset klippes flere ganger og finfordeles over plenen som gjødsel. Teknikken kalles også bioklipp og multiclip. Ettersom gresskutt inneholder 80-85 % vann brytes det fort ned av naturen. Å tilpasse mulching gir derfor ikke normal oppvekst av mose. På senhøsten eller under varme sommermåneder derimot, da gresset ikke er i vekst, skjer ingen eller veldig langsom nedbrytning. Det finnes da en risiko for mosedannelse om mulching skjer vanlig. For å få ett vellykket resultat med mulching bør man tenke på følgende:

  • Jorden skal ha et aktivt mikroliv, dvs. når gresset er i vekst og temperaturen i jordens overflatelag er minst 6 °C
  • Gresset skal ha relativt lett jord der det er gode grunnforutsetninger for gresset til å vokse
  • Klippingen skal skje ofte

Ved mulching bør bare 1/3 av bladlengden klippes av hver gang. Du må imidlertid aldri klippe av mer enn 50 % av gressbladets lengde da dette øker faren for uttørking pga. det store væsketapet.