Bløt plen

En bløt plen er vanlig etter en snørik vinter. Som regel vil en bløt plen tørke opp av seg selv, men om den ikke gjør det, finnes det en rekke tiltak.

Hvis plenen har områder med ujevnheter, f.eks. forsenkninger, kan du skjære ut gresstykket rundt forsenkningen. Du fyller deretter opp forsenkningen med matjord og legger tilbake gresstykket. Det er viktig å vanne området slik at gresstykket raskt gror fast igjen.

Hvis du har problemer med fukt over hele plenen, går det fint å dresse den. Du sprer da ut grus ved hjelp av en liten spredervogn. Husk at det må være grus uten mold på bløt leirjord. Dressingen gjør jorden mer oppriglet og plenen jevnere. Ved å dresse plenen kan du altså få bukt med ujevnhetene.

Hvis plenen har alvorlige problemer med fukt, bør du kontakte en fagmann som kan se over hele dreneringen til hagen. Du kan grave små diker selv for å lede bort vannet, men for å oppnå best mulig resultat, bør du kontakte en fagmann.