Klippo jordfres

Jord

God jord for plener er en lett sandjord som slipper gjennom både vann og luft. Mange plener har derimot jord med større eller mindre innslag av leire. Jorden har dessuten blitt pakket sammen gjennom mange år med tramping. Dette kan føre til at gressplantenes røtter får problemer med å nå dypt og gjør plenen ekstra følsom for uttørking. For å forbedre jorden og gressets miljø kan man gjøre en vertikalskjæring.