Toppdressing

Toppdressing innebærer å spre organisk materiale over plenen for å tilføre næring.

Man bør helst toppdresse plenen om høsten før den første frosten setter inn. Det går også fint å toppdresse plenen rett etter den første gressklippingen påfølgende sesong.

Før toppdressingen skjer bør gresset klippes til tre centimeters høyde slik at toppdressingen kommer ordentlig ned mellom stråene. Som toppdressing kan du bruke løvavfall fra busker og trær. Sent på høsten når de fleste busker og trær har kvittet seg med løvet, kan du blåse i å rake det opp og i stedet kjøre over løvet med gressklipperen. Etter klippingen lar du løvet ligge igjen på plenen. Hvis laget er tykkere enn 1–2 centimeter, kan du bruke en rake til å spre utover løvet.

Du kan også toppdresse med matjord eller torv. Også kompostmateriale fungerer utmerket som toppdressing.