Bladlus i plenen

Fordi bladlusen lever av å suge næring fra planter, kan de forårsake stor skade i en hage. En frisk plante kan ofte tåle et mindre bladlusangrep, men ved større angrep kan plantens næringstap påvirke veksthastigheten, blomstringen, fruktproduksjonen m.m. Det finnes også noen bladlusarter som produserer et enzym som får plantens blad til å rulle seg sammen. De sammenrullede bladene er utsatt for soppangrep, som kan spre seg til andre deler av planten, spesielt hvis planten allerede er svekket av et større bladlusangrep.

Bladlusen har mange naturlige fiender, bl.a. den velkjente marihøna. Å benytte seg av hagegifter som skader marihøner og andre bladlusetende skapninger, kan føre til vanskelige bladlusproblemer senere. Nettvingelarver, snyltevepser og blomsterfluelarver er bare noen eksempler på dyr som kan holde bladlusen i sjakk. Som nevnt tidligere i artikkelen setter maur pris på den søte honningduggen som bladlusen produserer. Maur pleier derfor å vokte bladlusen nøye, og nøler ikke med å angripe og drepe dyr som forsøker å angripe bladlusen. Hvis du har store bladlusproblemer i hagen, kan det derfor være en idé å gjøre noe med maurkoloniene i stedet for bladlusen.

Det brukes mange metoder i dag for å avbryte bladlusangrep i hagen, og hver hageeier har ofte sin egen oppfatning av hvilken metode som er best. Når det gjelder mindre angrep, kan det være nok å spyle de angrepne plantene med kaldt vann, da det kan få bladlusen til å miste taket og falle til bakken. Dette fungerer imidlertid bare hvis hagen har mange småkryp som spiser bladlusen som har falt ned, for ellers vil de klatre opp på plantene igjen. Å skylle av plantene med såpeløsning er en annen populær metode som fungerer ved at den kveler bladlusen. Som andre insekter puster også bladlusen gjennom huden, og såpen hindrer dem i å ta opp oksygen. Da må man imidlertid treffe rett på hver bladlus, og dette kan være vanskelig, spesielt hvis man har å gjøre med bladlus som får plantens blad til å rulle seg sammen rundt bladlusen og beskytte den. En tredje metode er å bruke et av bekjempelsesmidlene man får kjøpt i hagebutikker.