Mose i plenen

Mose i plenen

Mose i plenen kan skyldes flere ting, f.eks. skygge eller mangel på næring. Ta bort skyggen, eller forsøk å tilføre litt NPK-gjødsel. Men gress trives ikke i skyggen, så du bør kanskje satse på noe annet i de skyggefulle delene av hagen? Mosen vokser best i lave temperaturer, og det er grunnen til at det ofte ser ut til å være mye mose i plenen om våren.

Den eneste sikre måten å fjerne mosen på, er å få plenen til å trives bedre. Gjødsle , klipp og bruk plenen regelmessig.

I skyggefulle og fuktige partier er det svært vanskelig å unngå mosen. Disse delene av tomten brukes som regel minst også, noe som også er til gunst for mosen. Gress liker slitasje, mens mosen vil være i fred.

Hvis det er mose på et solrikt område av plenen der gresset burde trives, kan du kontrollere hvor fuktig jorden er. Hvis det er svært bløt jord, må du kanskje toppdresse plenen for å drenere bort fuktigheten. Det anbefales å bruke en gressklipper med oppsamler i fuktige områder av plenen. Da vil det ikke ligge igjen noe gress som fører til fuktansamling. Hvis du vil holde mosen helt borte, må jorden være tørr i overflaten og gresset godt vannet og gjødslet ved røttene.

Et skikkelig vårstell av plenen kan hjelpe mot mose. eller mossrivare kan också vara effektiva. Om man har lav pH-verdi i jorden hvor man bor kan det hjelpe å kalke plenen for å få bort mose. Normal pH-verdi ligger et sted mellom 6,5 – 7,0 pH. Mose trives best i plener der pH-verdien ligger på 5,5 eller lavere.

Man kan også bruke jernsulfat for å bekjempe mosen i plenen. Jernsulfat tørker ut mosen slik at den ikke fortsetter å vokse.