Snegler i plenen

Landsnegler (Stylommatophora) er bløtdyr som tilhører lungesneglene (Pulmonata) i klassen snegler (Gastropoda). Landsneglene er snegler som enten er skalløse eller som har en liggende kalkplate under den bakre delen av skallet (kappen). Dyret er langstrakt og nesten halvsylindrisk. Hodet har vanligvis fire tentakler, hvorav de to bakerste har øyne. Kappen er kjøttaktig foran, fri på sidene, og bak er det et fastvokst skall på den fremre delen av ryggen. På høyre side er det en åpning til kappehulen som utgjør inngangen til lungen. På samme side sitter tarm- og genitalåpningene.

Landsneglene lever i åpne områder, i fuktige skoger eller i mørke og fuktige rom som bergsprekker eller kjellere. De spiser både planter og dyr. Noen arter er også kannibalistiske.