Ugress i plenen

Ugress er karplanter som vokser på steder der de ikke er ønsket av mennesker.

Noen av de vanligste ugresstypene i plenen er mose , tunrapp, groblad, kløver og løvetann . De vanligste ugresstypene kan bekjempes med:

  • Granulatgjødsel med tilsatt ugressmiddel
  • Konsentrert middel som spes ut med vann og spres med vannkanne
  • Moserive eller vertikalskjærer
  • Løvetannjern