Hvordan bytter jeg kniv på rotorklipperen?

Kör tanken tom på bensin innan du börjar för att undvika spill. Res därefter maskinen med tändstiftet uppåt för att undvika att det kommer olja i luftfilter eller ljuddämpare.

Tänk alltid på säkerheten först!
Tag därför alltid loss tändhatten från tändstiftet innan du servar maskinen. Om du har en maskin med självstart skall fjädern alltid laddas ur innan du servar. Detta sker genom att du tar loss tändhatten och gör ett startförsök. Fjädern är nu urladdad, du vrider då den orange nyckeln till off och du kan serva maskinen undertill utan risk.

Lossa kniven med en fast 14mm ring- eller hylsnyckel. Knivbulten är ”normalt gängad” och skall alltså lossat moturs. Bulten kan sitta mycket hårt. Använd en kraftig arbetshandske när du håller om kniven så du inte skär dig och montera vid behov en förlängare på nyckeln du lossar med.

Montering av ny kniv
Kniven sitter monterad på ett knivfäste med en friktionsbricka mellan kniv och knivfäste. Denna friktionsbricka skall alltid bytas vid knivbyte för att inte kniven skall ”slira”. Friktionsbrickan följer med i förpackningen till den nya kniven. Kontrollera också att knivfästet är plant för bästa kontakt med fiberbricka och kniv. Om du bedömer att knivfästet börjar få en rund form, byt detta. Detta knivfäste sitter med kil på motoraxeln.

Montera den nya kniven med knivbulten och fjäderbrickan och spänn fast denna hårt (ca 75 Nm) Se till att knivbulten är oskadd i bultskallen så att du kan lossa den nästa gång också, i annat fall byt även denna. Fjäderbrickan skall vara placerad med den runda sidan mot bultskallen.

Hvordan man monterer ulike knivmodeller

Tänk på att notera vilken kniv du har monterad på din maskin och hur lång denna är, innan du skall köpa en ny. På 48cm/19” och 53cm/21” maskinerna utan uppsamling finns flera olika knivmodeller att välja på. På våra mindre maskiner och på våra uppsamlarmaskiner finns endast ett alternativ.

Ekokniv / Knivtallrik
Artikelnummer 5029707-01 48cm/19” och 5029709-01 53cm/21”

Denna kniv har 6 lösa småknivar som kan bytas separat om själva knivtallriken är oskadd. De två övre sitter monterade med skruv och skall vara monterade i två nivåer. Placera den ena av de medföljande distanserna under kniven och den andra över kniven innan de skruvas fast. De 4 undre skärtungorna sitter monterade i nyckelhålsliknande fästen och kan bytas utan verktyg. Pressa fjäderblecket uppåt och för över skärtungan i den större öppningen i nyckelhålet. Se till att kniven kommer riktigt i läge och byt alltid knivarna på bägge sidor. I annat fall kan du få onormala vibrationer som skadar motorn. I de fallet du byter hela knivtallriken skall denna monteras med de fyra små knivarna mot gräsmattan.

Skärtungor
Artikelnummer 5029986-01 (4st)Ovanknivar
Artikelnummer 5030973-01 (1 par)

Mulcherkniv
Artikelnummer 5029780-01 48cm/19” och 5029800-01 53cm/21”

Denna skall monteras med det instansade Klippo och artikelnumret upp mot knivfästet och den skarpa eggen i rotationsriktningenKombikniv
Artikelnummer 5029676-01 48cm/19” och 5029686-01 53cm /21”

Denna kniv har två vingar på ovansidan som skall monteras upp mot motorn/kåpan och har som uppgift att skapa turbulens som håller kåpan ren.Säkerhetskniv
Artikelnummer 5029681-01 48cm/19” och 5029682-01 53cm/21”

Denna kniv är delad på mitten och kan vika sig vid påkörning av fasta föremål. Kniven skyddar motorns vevaxel från krökning. Denna kniv har klippeggen i en lägre nivå än infästningen och denna skall alltså vara nedåt mot gräset.Uppsamlar/utkastarkniv
Dessa knivar har vingar som skapar en luftström som slungar upp/ut gräset. Det finns bara en modell av kniv som fungerar optimalt på varje modell av denna maskintypen. Det är därför extra viktigt att välja rätt kniv. Fråga din återförsäljare om du är osäker och tag reda på innan vad just din maskin heter.